Skip to content

Privacy en cookies

Uw privacy vinden wij heel belangrijk. U mag van OCO Almere verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Medewerkers en vrijwilligers van OCO Almere gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij kennen de privacywetgeving. Hieronder leggen wij uit hoe OCO Almere uw gegevens gebruikt, opslaat en verwijdert. U leest ook hoe u kunt vragen om uw dossier te bekijken of te vernietigen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verwijzen naar een persoon. Dat kan een naam, een adres of een telefoonnummer zijn. Maar ook informatie over gezondheid.

OCO Almere houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (de privacywet). Daarnaast houden wij ons aan de regels voor het bewaren van gegevens. Wij geven uw gegevens alleen door aan anderen als u hier toestemming voor geeft. De mensen die u ondersteunen, mogen onderling gegevens uitwisselen. Dit mag alleen als dit nodig is om uw ondersteuning uit te voeren.

Uw persoonsgegevens

Afhankelijk van uw situatie kan OCO Almere de volgende gegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie die u zelf doorgeeft, bijvoorbeeld op formulieren
 • Informatie van contactpersonen, mantelzorgers en/of bewindvoerders

Bijzondere persoonsgegevens zijn extra gevoelig. OCO Almere registreert in principe niet uw geloof, ras of seksuele voorkeur. Dit gebeurt alleen als dit nodig is om u goed te kunnen ondersteunen. Uw mag uw eigen gegevens altijd doorsturen naar andere personen of organisaties.

Veilig omgaan met gegevens

OCO Almere beschermt uw gegevens zo goed mogelijk:

 • Wij zorgen dat alleen mensen die dat mogen bij uw gegevens kunnen komen.

 • Wij beschermen uw gegevens goed tegen oneerlijke toegang, verlies en diefstal. Zo beveiligen we onze computers en houden we onze werkplekken veilig. Papieren gegevens gaan in afgesloten kasten. Onze vrijwilligers laten geen gegevens liggen en verzamelen geen overbodige gegevens.

 • Wij verwijderen gegevens zorgvuldig als we deze niet meer nodig hebben. Zo blijft er niet onnodig lang informatie over u ‘rondslingeren’.

 • Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de doelen waar u toestemming voor heeft gegeven. U mag deze toestemming altijd intrekken.

Uw gegevens inzien

U mag altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken. Neem hiervoor contact op via info@ocoalmere.nl of telefoonnummer 036 200 21 58. We beoordelen dan of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Het is mogelijk dat we u vragen om een identificatiebewijs. Wilt u zich niet identificeren, dan kunt u uw gegevens niet inzien. We weten dan namelijk niet of de gegevens echt van u zijn. We kunnen uw verzoek ook weigeren om wettelijke redenen. Bijvoorbeeld bij een lopende rechtszaak. Of als in uw dossier ook persoonsgegevens staan van anderen. Als we uw verzoek afwijzen, leggen we uit waarom we dit doen.

Bent u het niet eens met een afwijzing? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

De coördinatoren van OCO Almere bewaken de bescherming van uw persoonsgegevens. Datalekken of andere problemen kunt u melden via info@ocoalmere.nl of telefoonnummer 036 200 21 58. Voorbeelden van datalekken zijn:

 • een rapportage met persoonsgegevens die naar het verkeerde e-mailadres is gestuurd
 • een verloren laptop, telefoon of usb-stick met persoonsgegevens

Het gaat om gegevens van vrijwilligers van OCO Almere of inwoners die contact hebben (gehad) met OCO Almere.

Aanpassingen in privacyverklaring

OCO Almere heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Bekijk deze webpagina af en toe opnieuw. Zo blijft u op de hoogte van eventuele veranderingen in de tekst.

Gebruik van cookies op deze website

OCO Almere gebruikt op deze website verschillende soorten cookies. De website laadt een beperkt aantal functionele cookies die volledig anoniem zijn. Geeft u toestemming voor aanvullende cookies, dan laadt de website analytische cookies/trackingcookies. Deze gebruiken wij om de website beter te laten werken (bijvoorbeeld bij het afspelen van filmpjes). Wij verzamelen ook webstatistieken om de website steeds verder te verbeteren.

Ga naar de inhoud