Skip to content

Onze partners

De ervaringsdeskundigen van OCO Almere komen van (vrijwilligers)organisaties in de stad. Ruim tien organisaties zijn nu convenantpartner.

Heeft u een vraag?

Bel OCO Almere op

Stuur een mail naar

Maak kennis met de convenantpartners

Hieronder staan alle (vrijwilligers)organisaties die zijn aangesloten bij OCO Almere. Elke organisatie heeft een contactpersoon die helpt bij de begeleiding van de eigen ervaringsdeskundigen. De contactpersonen hebben regelmatig contact met de coördinatoren van OCO Almere. Er komen nog steeds nieuwe OCO-partners en nieuwe ervaringsdeskundigen bij. Die brengen ook weer nieuwe kennis en ervaring met zich mee. Zo kan OCO Almere steeds meer Almeerders helpen door ervaringsdeskundigen die hetzelfde hebben meegemaakt als zij.

Expertisecentrum mantelzorg (VMCA)

Helpt Almeerders die mantelzorger zijn om hun zorgtaken zo goed mogelijk vol te kunnen houden.

Ghana Together Almere Flevoland

Helpt Almeerders met een buitenlandse achtergrond bij hun integratie. Bijvoorbeeld op het gebied van taal en cultuur.

Humanitas

Helpt gezinnen bij taal, opvoeden, geldzaken, echtscheiding, rouw, eenzaamheid en terugkeer uit de gevangenis.

KBO

Helpt 50-plussers bij problemen die horen bij het ouder worden, geldzaken en eenzaamheid.

NAH Forum

Helpt Almeerders met niet-aangeboren hersenletsel.

NVA Almere

De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autismestoornissen in het brede spectrum, hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

Pelita

Pelita biedt mensen uit voormalig Nederlands-Indië aanvraagbegeleiding voor oorlogsgetroffenen, informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg en verwijst waar nodig naar maatschappelijk werk of andere vormen van hulp- en dienstverlening.

Stichting Multiculturele Organisatie Almere

Helpt Almeerders uit allerlei culturen om fijner samen te leven en gezamenlijke activiteiten te organiseren.

Stichting YALC

Helpt Almeerse jongeren en jongvolwassenen die dak- en thuisloos zijn om de juiste ondersteuning te vinden.

STIP GGZ

Helpt Almeerders met psychische problemen. Bijvoorbeeld bij geldzaken, sociale contacten en omgaan met angsten.

Breed Overleg Plus

Netwerk van zo’n vijftig belangenorganisaties uit Almere die opkomen voor Almeerse inwoners.

Flever

Flever verkent, verbindt, verrijkt en vernieuwt zorg en welzijn in Flevoland. Wij zijn de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een krachtige samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector zorg en welzijn. Ons doel is om in Flevoland een bijdrage te leveren aan de sectortransformatie om zo een betaalbare, goede en toegankelijke Flevolandse sector zorg en welzijn dichterbij te brengen. Voor meer informatie ga naar www.flever.nl

Sterke Parels

Wij stimuleren, begeleiden, ondersteunen en faciliteren kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Dit doen wij door het organiseren van workshops, relevante activiteiten, huiswerkbegeleiding en projecten. Verder helpen wij ouders/verzorgers van kinderen bij het ontwikkelen van vaardigheden zodat ze hun kinderen verder op weg kunnen helpen.

Stichting My Story

Stichting My Story richt zich op (kwetsbare) jongeren in de leeftijd 13 t/m 27 jaar en jonge gezinnen in Almere. Zij geloven in kansen geven, kansen nemen en deze benutten!

Stichting Plotsdoven en Laatdoven

De stichting Plotsdoven en Laatdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

Convenant OCO Almere

Alle afspraken tussen OCO Almere en de OCO-partners staan in onderstaande documenten.

Convenantpartner worden?

Heeft uw (cliënt)organisatie interesse om OCO-partner te worden? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek. Belangrijk is dat uw organisatie:

  • een vrijwillige contactpersoon kan leveren
  • minimaal drie ervaringsdeskundige vrijwilligers kan leveren
  • zo mogelijk aansluit bij het Breed Overleg Plus
  • bereid is om het convenant en de nadere afspraken uit te voeren
Ga naar de inhoud