Skip to content

Onze aanpak

Almere is koploper voor de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). We delen graag onze ervaringen met andere gemeenten.

Heeft u een vraag?

Bel OCO Almere op

Stuur een mail naar

Onze rol als koplopergemeente

Het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijke plicht die is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die plicht geldt voor de domeinen maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Gemeenten in Nederland kiezen elk een eigen aanpak om de onafhankelijke cliëntondersteuning te organiseren. Via een landelijk koploperprogramma wisselen zij kennis en ervaringen uit.

Almere is sinds 2017 koplopergemeente. Onze stad heeft bewust gekozen om de onafhankelijke cliëntondersteuning vooral uit te voeren met vrijwillige ervaringsdeskundigen. Deze manier van werken is uitgetest in een pilot tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2019. Intussen is OCO Almere een vaste waarde in de stad.

Er komt veel kijken bij het opzetten van een werkwijze en organisatie zoals die in Almere. Lees over de ontstaansgeschiedenis en geleerde lessen in onderstaande brochure. Bekijk ook de documenten bij de evaluatie die is uitgevoerd over de eerste anderhalf jaar van OCO Almere.

Trainingsmateriaal

Almere bereidt ervaringsdeskundige OCO’s voor op hun rol via training en intervisie. Samen met Hogeschool Windesheim is trainingsmateriaal ontwikkeld. MEE IJsseloevers verzorgt deze trainingen. Al het trainingsmateriaal is te vinden op de pagina Voor OCO’s. Hieronder vindt u aanvullende de aanwijzingen voor de trainer. Met bronvermelding is het materiaal ook te gebruiken in andere gemeenten.

Communicatie voor inwoners

Uit onderzoek blijkt dat lang niet alle inwoners weten dat ze een onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen inschakelen. Ze weten vaak ook niet precies wat het inhoudt. Er loopt een landelijke campagne ‘& Co’ om hier verbetering in te brengen. Lokaal zet Almere ook verschillende communicatiemiddelen in. Met bronvermelding is het materiaal over te nemen door andere gemeenten. Ook de animatie (zoals versie 1 als versie 2) is met kleine ingrepen geschikt te maken voor gebruik in andere gemeenten. Neem gerust contact op als u hier interesse in heeft.

Communicatie voor professionals

Professionals zijn een belangrijke schakel om inwoners te wijzen op de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Bovendien willen we dat het tijdens toegangsgesprekken komt tot een goede samenwerking tussen inwoners, OCO’s en professionals. Almere heeft verschillende communicatiemiddelen voor professionals ontwikkeld. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken wat ze kunnen verwachten van OCO’s. En om ze te stimuleren om te leren van ervaringsdeskundigen in brede zin. Verder heeft een Almeerse ervaringsdeskundige een model ontwikkeld: de TRALANS. Het is een manier om te kijken naar de dynamische zelfredzaamheid van inwoners. Het leert professionals om nog meer oog te hebben voor de mens en voor de psychologische kant van het hebben van een beperking. Met bronvermelding is het materiaal over te nemen door andere gemeenten.

Praktische documenten

Bij het uitvoeren van de onafhankelijke cliëntondersteuning zijn veel praktische documenten nuttig. Bijvoorbeeld het convenant met de partnerorganisaties. Maar ook verklaringen voor het verwerken van persoonsgegevens en geheimhouding. Het materiaal is te gebruiken door andere gemeenten.

Contact over onze aanpak

Uiteraard zijn wij graag bereid om een nadere toelichting te geven op de Almeerse aanpak en de ontwikkelde materialen. Hiervoor kunt u contact opnemen met strategisch beleidsadviseur Yara Markus van de gemeente Almere via awhmarkus@almere.nl. U kunt ook terecht bij de coördinatoren van OCO Almere via info@ocoalmere.nl of 036 200 21 58.