Skip to content

Aannamebeleid

 

De vrijwilligers (OCO) hebben expertise op verschillende leefgebieden;

  • Wmo (huishoudelijke hulp, aanvraag hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators etc.)
  • Wet Langdurige Zorg (24-uurs zorg ouderen, opname GVT, dagbesteding
  • ondersteuning bij gesprekken met instanties
  • Financiën
  • Huisvesting (dakloos, urgentie aanvraag)
  • UWV
  • Onderwijs
  • Autisme, NAH, psychiatrie, borderline, depressie
  • Scheiding, huiselijk geweld
  • Tolken (Arabisch, Farsi, Spaans, Surinaams, Indonesisch, Kroatisch)

Met de kandidaat vrijwilliger wordt een intake gesprek gevoerd.

Als beiden, kandidaat vrijwilliger en coördinator, een positief besluit hebben genomen wordt overgegaan tot het ondertekenen van een overeenkomst. Deze overeenkomst behelst voorwaarden van samenwerking, geheimhouding, declaraties en verzekeringen.
Het aanleveren van een VOG is voorwaarde om te kunnen starten met het ondersteuningswerk.

De intake- en trainingsmap OCO Almere informeert de OCO over;

Module 1: Waar OCO voor staat
Module 2: Het toegangsgesprek
Module 3: Intervisie
Module 4: De Bijlagen

 

Vragen?
Heb je een vraag over ons aannamebeleid? De coördinatoren van OCO zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is (036) 200 21 58.
Ga naar de inhoud